Webpagina

_


Eén auteur
Achternaam auteur, Initialen. (jaartal). In Naam website of Naam van databank. Geraadpleegd op [datum] van url

Twee auteurs
Achternaam eerste auteur, Initialen., & Achternaam tweede auteur, Initialen (jaartal). In Naam website of Naam van databank. Geraadpleegd op [datum] van url

Voorbeeld
Terrorisme. (z.j.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 15 januari 2014 van http://nl.wikipedia.org/wiki/Terrorisme

Opmerkingen

  • Verwijs naar de specifieke pagina’s binnen een website of databank. Dus niet naar de hele website of databank.
  • ‘Terrorisme’ (d.i. titel van de publicatie) komt op de plaats van de auteur, omdat er geen persoon of organisatie als auteur wordt genoemd.
  • Op de plaats van de auteur volgt na het vermelden van een organisatie of titel, een punt.
  • Omdat er geen jaartal van publicatie wordt genoemd, komt op die plaats te staan: z.j. (zonder jaartal) of n.d. (no date).
  • Bij veranderlijke webpagina’s vermeld je de datum van raadplegen. Dat doe je niet in het geval van onveranderlijke pagina’s (b.v. een pdf-bestand)
  • Na een url volgt geen afsluitende punt.