Aanmelden als lener
U kunt zich hier inschrijven als nieuwe lener. Tot haar doelgroep rekent de mediatheek niet alleen de medewerkers en studenten van de Politieacademie, maar ook medewerkers van de politie in Nederland en het buitenland. Dienstverlening aan derden/belanghebbenden staat van geval tot geval ter beoordeling van de Mediatheek. Heeft u in het verleden al materiaal geleend? Of is het in verband met uw privacy niet gewenst uw privé gegevens te verstrekken? Dan kunt u contact opnemen met de mediatheek. De contactgegevens van de mediatheek zijn te vinden op http://mediatheek.politieacademie.nl
 
Voornaam *  
Tussenvoegsel  
Achternaam *  
Geboortedatum (dd/mm/jjjj) *  
E-mailadres *  
Straat + huisnummer (privé adres) *  
Postcode (privé adres) *  
Woonplaats (privé adres) *  
Telefoon *  
Organisatie *  
Lenerscategorie *  
 
*   Verplicht veld

Opslaan Annuleer