politietaken

0300 - politietaken
0310 - handhaving algemeen
0320 - gebiedsgebonden politie
0321 - noodhulp
0322 - politiële hulpverlening
0323 - surveillances
0330 - politiële jeugdtaak
0340 - politiële vreemdelingentaak
0360 - arrestantenzorg
0370 - intake
0380 - klachtenafhandeling
0390 - staande houden
0400 - conflicthantering