forensisch-technische opsporing en forensische wetenschap

2300 - forensisch-technische opsporing en forensische wetenschap algemeen
2330 - sporen en sporenondezoek
2350 - identificatie
2370 - brandonderzoek en onderzoek explosies
2380 - documentonderzoek
2420 - forensische accountancy
2440 - forensische entomologie
2450 - forensische geneeskunde
2460 - forensische psychiatrie en psychologie
2470 - toxicologie