rechtsgebieden

6150 - rechtsgebieden algemeen
6160 - internationaal recht en buitenlands recht
6170 - privaatrecht
6200 - publiekrecht