recht

6000 - recht algemeen
6050 - wet- en regelgeving
6100 - rechterlijke organisatie
6150 - rechtsgebieden
6300 - jeugdrecht
6350 - verschoningsrecht en beroepsgeheim
6360 - schadevergoeding
6370 - geschilbeslechting en mediation
6400 - ict en recht
6410 - rechtspsychologie (algemeen)
6420 - rechtsgeschiedenis
6450 - rechtswetenschap