maatschappij

8000 - maatschappij algemeen
8010 - sociale groepen
8015 - jongeren
8020 - ouderen
8030 - minderheden
8060 - zwervers en daklozen
8065 - diversiteit
8070 - multiculturele samenleving en integratie
8090 - levensbeschouwing
8150 - maatschappelijke ontwikkeling
8180 - veiligheidszorg en veiligheidsbeleid
8220 - maatschappelijke problemen en maatschappijkritiek
8400 - zorg
8500 - politiek en politiek bestel
8550 - economie en economisch beleid
8600 - overheid en overheidsbestuur
8700 - communicatie