Rechtspraak.nl

_

 

Titel: Rechtspraak.nl
Inhoud:
Officiële website van de rechterlijke organisatie in Nederland. Deze site bevat informatie over de organisatie en werking van de rechterlijke macht en de rechtspraak, uitleg van juridische begrippen, complete teksten van landelijke regelingen en reglementen, recente civiele en strafrechtelijke jurisprudentie.
 
Taal: Nederlands