Officiële bekendmakingen

_

 

Titel: Officiële bekendmakingen
Inhoud:
Website met dagelijkse attenderingen op nieuwe wetgeving, ingedeeld naar beleidsterrein. Het gaat hierbij om de nieuwe wetten, ministeriele regelgeving, algemeen verbindende voorschriften en beschikkingen die in de Staatscourant, het Staatsblad en in het Tractatenblad verschijnen.
 
Taal: Nederlands