Netherlands research Portal

_

 

Titel: Netherlands research Portal
Inhoud:
Het nieuwe portaal is te gebruiken om een goed overzicht van het Nederlandse wetenschappelijke landschap te krijgen. Zowel universiteiten als onderzoeksinstellingen leveren hun publicaties en datasets aan het portaal, het initiatief krijgt steun van SURF (de ict-coöperatie van onderwijs en onderzoek), UKB (de gezamenlijke universiteitsbibliotheken en Koninklijke Bibliotheek), de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken (SHB), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Universiteiten van Nederland (UNL).
 
Taal: Nederlands/Engels