Korte overnames

_

Korte overnames uit tijdschriften, dagbladen, en andere periodieke uitgaven (niet-literair) mogen maximaal uit 8.000 woorden bestaan, mits ze niet meer omvatten dan 1/3 deel van de tijdschriftaflevering.

Uit niet-literaire boeken mogen overnames van maximaal 10.000 woorden gebruikt worden, mits ze niet meer omvatten dan 1/3 deel van het gehele boekwerk.

Een bewerkte rechterlijke uitspraak (incl. annotaties) mag uit een tijdschrift, bundel of ander periodiek overgenomen worden, mits ze niet meer omvatten dan 1/3 deel van het oorspronkelijk werk.

Een uitgave van een, in het kader van een universitaire plechtigheid, gehouden mondelinge overdracht wordt ongeacht het aantal woorden beschouwd als een kort werk.

Grafieken, tabellen, schema’s, foto’s en andere afbeeldingen tellen als 200 woorden per stuk. Deze mogen gebruikt worden mits niet meer omvattend dan 25 korte werken uit dezelfde uitgave.