Artikel in een artikelbundel

_


Eén auteur/redacteur
Achternaam auteur, Initialen. (jaartal). Hoofdtitel van het artikel: Ondertitel van het artikel. In Initialen van de redacteur. Achternaam van de redacteur (red. of: ed.), Titel van de artikelenbundel: Ondertitel van de artikelenbundel (pp. beginpagina van het artikel- eindpagina van het artikel). Plaats: Uitgever.

Twee auteurs/redacteurs
Achternaam eerste auteur, Initialen., & Achternaam tweede auteur, Initialen. (jaartal). Hoofdtitel van het artikel: Ondertitel van het artikel. In Initialen van de eerste redacteur Achternaam van de eerste redacteur & Initialen van de tweede redacteur Achternaam van de tweede redacteur (reds. of: eds.), Titel van de artikelenbundel: Ondertitel van de artikelenbundel (pp. beginpagina van het artikel- eindpagina van het artikel). Plaats: Uitgever.

Voorbeeld
Heijsman, S. (2010). Toekomst van de opsporing: Ontwikkelingen en scenario’s. In N. Kop & P. Tops (Eds.), Toestand en toekomst van de opsporing (pp. 23-32). Apeldoorn: Politieacademie.

Opmerkingen

  • Niet de titel van het artikel, maar de titel van de artikelenbundel wordt cursief weergegeven.
  • In tegenstelling tot de paginavermelding bij een tijdschriftartikel wordt hierbij de aanduiding p. (pagina, enkelvoud) of pp. (pagina’s, meervoud) gebruikt.
  • De aanduiding van de redacteuren kun je het beste overnemen zoals op de publicatie wordt vermeld: gewoonlijk Ed. of Eds. (meervoud) voor editor(s) of Red. voor redacteur(en).
  • De achternaam van de redacteur(en) komt, in tegenstelling tot die van de auteur(s), niet voorop te staan, omdat daar niet op wordt gealfabetiseerd.‚Äč