Juridische publicaties

_


Juridische publicaties vormen op zich geen afzonderlijke publicatievorm, maar omdat het aantal voorbeelden van verwijzingen naar juridische publicaties binnen de APA-richtlijnen beperkt is, worden ze hier afzonderlijk besproken.

Voorbeeld 1
Drank- en Horecawet (z.j.). In Overheid.nl. Geraadpleegd op 15 januari 2014 van
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002458/geldigheidsdatum_15-01-2014

Opmerkingen

  • Vraag je altijd eerst af welke publicatievorm je hebt geraadpleegd. Heb je een wet gevonden in overheid.nl (zoals in het voorbeeld hierboven), dan maak je een verwijzing naar een webpagina. Heb je dezelfde wet echter geraadpleegd in een (papieren) wetboek, dan dien je een ander format te kiezen, namelijk dat van een verwijzing naar een boek.
  • Aangezien er geen auteur wordt genoemd, komt de titel op de plaats van de auteur te staan.
  • Aangezien er geen datum van publicatie wordt genoemd (alleen een datum waarop deze wet geldig is, en een datum waarop de eerste versie van deze wet werd gepubliceerd), komt op de plaats van het jaartal z.j. (zonder jaartal) te staan.


Voorbeeld 2
Rechtbank Limburg (2014). 19-12-2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:11995. In Rechtspraak.nl

Opmerkingen
APA vertelt niet (uitgebreid) hoe een verwijzing naar een rechterlijke uitspraak in het strafrecht er moet uitzien. Een verwijzing naar een uitspraak in een boek is geen probleem, want het format van een verwijzing naar een boek kan dan immers worden gebruikt. Bovenstaande verwijzing naar een uitspraak uit rechtspraak.nl vraagt echter enige toelichting, aangezien er onder meer geen titel aanwezig is:

  • De rechtbank staat op de plaats van de auteur.
  • 2014 is het jaartal van publicatie; 19-12-2013 is de datum van de uitspraak.
  • APA geeft (in het algemeen) aan dat elke verwijzing zodanige gegevens moet bevatten dat de lezer met die gegevens de publicatie daadwerkelijk kan opvragen. Daarin voorziet de vermelding van het unieke ECLI-nummer (voorheen LJN) van de uitspraak.
  • Een andere regel schrijft voor dat de naam van een website of databank kan worden genoemd. Dit hoeft echter niet.