Krantenartikel

_


Eén auteur
Achternaam auteur, Initialen (jaartal, datum). Hoofdtitel van het artikel: Ondertitel van het artikel. Naam krant, paginanummer(s), voorafgegaan door p. of pp.


Twee auteurs
Achternaam eerste auteur, Initialen., & Achternaam tweede auteur, initialen (jaartal, datum). Hoofdtitel van het artikel: Ondertitel van het artikel. Naam krant, paginanummer(s), voorafgegaan door p. of pp.


Voorbeeld, met auteur
Huisman, J. (2013, 2 februari). Meer wijkagenten nodig in Oost-Nederland. De Gelderlander, p. 3.

 

Voorbeeld, zonder auteur
Proces in VS over evolutietheorie. (2005, 6 mei). NRC Handelsblad, p. 4.


Voorbeeld, online versie:
Ombudsman kijkt naar politieoptreden in Haagse Schilderswijk. (2014, 6 februari). De Volkskrant. Geraadpleegd op 26 februari 2014.


Opmerkingen

  • Als er geen auteur wordt vermeld, wordt de titel op de plaats van de auteur geplaatst.
  • Bij krantenartikelen vermeld je de precieze datum.
  • Bij krantenartikelen wordt bij de pagina vermelding de aanduiding p. (pagina, enkelvoud) of pp. (pagina’s, meervoud) gebruikt.
  • Na een url wordt er geen afsluitende punt geplaatst.