Ongepubliceerd materiaal

_


Eén auteur
Achternaam auteur, Initialen. (jaartal). Hoofdtitel: Ondertitel. Omschrijving en herkomst van het stuk.

Twee auteurs
Achternaam eerste auteur, Initialen., & Achternaam tweede auteur, Initialen. (jaartal). Hoofdtitel: Ondertitel. Omschrijving en herkomst van het stuk.

Voorbeeld
Hehenkamp, L. (2012). Op zoek naar wezenlijke weerbaarheid: Zingeving, weerbaarheid en politie. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek, Geestelijke verzorging en Educatie.

Opmerking
De vorm is nagenoeg gelijk aan die van een boek. Alleen de gegevens in het ‘uitgeversveld’ wijken daarvan af.