Lange overnames

_

Alles wat van een grotere omvang is dan beschreven bij korte overnames, én bovendien niet meer omvat dan 1/3 deel van het complete boek of tijdschrift, geldt als een lange overname.

Wil je een lange overname gebruiken, dan is een aparte aanvraag richting Stichting UvO vereist. Voordat je een aanvraag indient heb je toestemming nodig van je mandaathouder. De handleiding invullen formulier lange overnames geeft aan hoe je een lange overname regelt.

Is het deel dat je wilt gebruiken groter dan een korte overname, én omvat het meer dan 1/3 deel van het boek of tijdschrift, vraag dan schriftelijk toestemming voor gebruik bij de auteursrechthebbende: dit is vaak de uitgever. Deze heeft het recht om een vergoeding voor gebruik te vragen.