​Hoe gebruik je de tekst van een ander?

_

Je kunt op twee manieren teksten van anderen gebruiken:
 

  • Citeren: je gebruikt de letterlijke tekst: een citaat
  • Parafraseren: je verwoordt de tekst van een ander in je eigen woorden.
     

De voorkeur gaat uit naar parafraseren.
 

Waar plaats je de vermelding?

_

Als je teksten van anderen gebruikt in je eigen tekst, dan geef je dit op verschillende plaatsen aan:
 

  • In de tekst zelf
  • In de literatuurlijst


De vermelding in de tekst zelf is kort, en verwijst naar een uitgebreidere beschrijving in de literatuurlijst.

Voorbeeld van vermelding in de tekst

_

In de tekst ziet de bronvermelding er als volgt uit:

Na de parafrase of citaat plaats je tussen haakjes de achternaam van de auteur en het jaar van uitgave van de publicatie, en ook het paginanummer.

Voorbeeld:
Uit onderzoek blijkt dat het efficiënt is om automobilisten te screenen op uiterlijke kenmerken van drugsgebruik voordat zij aan een speekseltest worden onderworpen. (Houwing, 2014, p. 13)

Voorbeelden van vermelding in de literatuurlijst

_

In de literatuurlijst ziet de bronvermelding er per soort publicatie anders uit: